+
Neem contact op via: +32 (0)33 75 51 30
Selecteer uw taal: fr en be nl

Het Assessment

De afsluiting van een wervings- en selectieproces is vaak een assessment bij Heiwegen Consultancy. Daarnaast voeren wij ook interne assessments uit voor onze opdrachtgevers. Hieronder treft u meer informatie aan over het doel, inhoud en resultaten van het onderzoek.

Doel van het assessment

Het assessment geeft antwoord op de volgende vragen:

 • Gaat de kandidaat de resultaatverwachtingen realiseren?
 • Past de kandidaat bij de functie en organisatie?
 • Op welke wijze kan de organisatie de medewerker het beste aansturen?
 • Hoe kan de organisatie de medewerker optimaal ontwikkelen?
 • Wat zijn de sterke punten van de medewerker?
 • Wat zijn de aandachtspunten van de medewerker?

Inhoud van het assessment

Het onderzoek neemt een halve dag in beslag en vindt op individuele wijze plaats. Voor iedere deelnemer is er een op maat gemaakt programma. Vooraf maakt de deelnemer thuis de psychologische vragenlijsten. Gedurende het eerste gedeelte van het programma begeleidt een testassistente de deelnemer bij de volgende onderdelen:

 • Capaciteitentests

Na de testen vindt een programma plaats met onze psycholoog en de klantverantwoordelijke consultant. Dit bestaat uit de volgende onderdelen:

 • Rollenspelen en/of praktijksimulaties
 • Een diepte-interview
 • Bespreking van de huiswerkopdrachten (sterkte/zwakte analyse, visie op de functie)
 • Een mondelinge terugkoppeling

Schriftelijke rapportage

Wij verwerken de resultaten in een schriftelijk rapport met heldere conclusies en een passend advies. De deelnemer aan het assessment ontvangt het rapport vooraf ter inzage en na diens goedkeuring verstrekken wij een exemplaar aan de opdrachtgever. Het is altijd mogelijk om naar aanleiding van het rapport van gedachten te wisselen met de betrokken consultant en/of psycholoog. Wij gebruiken het rapport als basis voor de verdere ontwikkeling van de medewerker binnen de organisatie.

Open sollicitatie / Wanneer er een passende vacature vrij komt, nemen wij contact met je op!